Käyttöehdot

Näitä ehtoja sovelletaan Veljekset Keskinen Oy:n (jäljempänä VK) tarjoamaan Materiaalipankki-tuotetietopalveluun (jäljempänä Palvelu). Palvelun tuottaa, omistaa, hallinnoi ja ylläpitää VK.

Käyttäjä hyväksyy tässä käyttäjäsopimuksessa mainitut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi. Käyttäjäksi katsotaan jokainen, joka on rekisteröitynyt Palveluun täyttämällä rekisteröintilomakkeen. Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat palvelun tuottajalle.

Saadakseen käyttäjätunnuksen ja salasanan, jokaisen käyttäjän ja/tai yrityksen tulee rekisteröityä käyttäjäksi. Täytetyn rekisteröitymislomakkeen vastaanottamisen yhteydessä käyttäjän käyttäjätunnus vahvistetaan ja salasana lähetetään rekisteröitymislomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Näiden tunnusten avulla käyttäjällä on oikeus Palveluiden käyttöön. Palvelun tuottaja voi halutessaan evätä rekisteröitymisen.

Käyttäjä lupautuu käyttämään Palveluita lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kuluista vastaa täysin käyttäjä itse. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan sekä kaikesta niillä tapahtuvasta käytöstä. Niitä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta. Käyttäjä vastaa hänen tunnuksillaan sopimusehtojen noudattamisesta. Rekisteröitymisen jälkeen käyttöoikeus jatkuu toistaiseksi.

Käyttäjän rekisteröityessään antamat henkilötiedot kerätään Palvelun tuottajan asiakasrekisteriin. Palvelun tuottaja ei luovuta tietoja yhtiön ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän suostumusta. Palvelun tuottaja varaa itselleen oikeuden luovuttaa käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli käyttäjä on toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjällä on Palveluiden kautta oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja muuttaa niitä.

Palvelun tarjoajalla on oikeus estää tai katkaista käyttäjän pääsy Palveluun, jos näitä käyttöehtoja on olennaisesti rikottu tai käyttäjä on muulla tavalla väärinkäyttänyt Palvelua siten, että käyttö aiheuttaa vahinkoa VK:lle, toisille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

VK pidättää itsellään kaikki aineistoon liittyvät tekijän- ja omistusoikeudet. Näillä sivuilla olevaa sisältöä ei saa muuttaa, lähettää, jäljentää, julkaista, lisensoida, siirtää tai myydä ilman VK:lta saatua kirjallista lupaa.

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 1.9.2008 ja ovat voimassa toistaiseksi. VK:lla on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Käyttöehtoja tai yksityisyydenkäytäntöjä koskevat kysymykset voit osoittaa: palaute@suoratuonti.com

Takaisin